بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های طرف قرارداد با مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان

۱ تامین اجتماعی ۲۱ بیمه کوثر
۲ خدمات درمانی ۲۲ بیمه سینا
۳ نیروی مسلح ۲۳ فولاد
۴ کمیته امداد ۲۴ شهرداری
۵ بیمه البرز ۲۵ رازی
۶ بیمه ایران ۲۶ نوین
۷ آتیه سازان حافظ ۲۷ بیمه وزارت بهداشت
۸ بانک ملت ۲۸ بانک ملی
۹ بانک تجارت ۲۹  کانون سردفتران
۱۰ بانک صادرات ۳۰ نهاد ریاست جمهوری
۱۱ بانک کشاورزی ۳۱    صدا و سیما
۱۲ بانک مرکزی ۳۲ بیمه ما
۱۳ بیمه کمک رسان ایرانsos ۳۳ بیمه ملت
۱۴ بیمه پارسیان ۳۴ بانک صنعت و معدن
۱۵ بیمه کارآفرین ۳۵ شرکت مخابرات ایران
۱۶ بیمه میهن ۳۶ شرکت مخابرات استان تهران
۱۷ بیمه دانا ۳۷ شرکت مخابرات شهرستانها
۱۸ بیمه آسیا ۳۸ شرکت ارتباطات سیار
۱۹ بیمه معلم ۳۹ شرکت ارتباطات زیرساخت
۲۰ بیمه آرمان ۴۰ شرکت ارتباطات ثابت