ساعات کاری

ردیف  نام دکتر  ساعت کاری  روز هفته  نام ریپورت بخشها  اوقات شرعی
۱ دکتر عابدی بین ساعت ۱۵ تا ۲۰ یا ۲۲ همه روز ها بجز: ۵ شنبه و جمعه سونوگرافی عصر تا شب
۲ دکتر فروتن بین ساعت ۱۴تا ۲۰  و روز جمعه ۱۲ تا ۲۰ همه روز ها بجز : ۲ شنبه و ۵ شنبه سونوگرافی ظهر و عصر
۳ دکتر شادمان بین ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ فقط شنبه ها سونوگرافی صبح
۴ دکتر طیاری بین ۹ تا ۱۴ و ۵ شنبه بین ۹ تا ۱۲ یکشنبه و ۵ شنبه سونوگرافی صبح
۵ دکتر گرامی سرشت بین ۹ تا ۱۴ دوشنبه و سه شنبه و۴ شنبه سونوگرافی صبح
مسئولین فنی در سایر بخش ها
دکتر ادراکی – دکتر عابدی – دکتر فروتن – دکتر میر جلیلی