خدمات مرکز، مرکز بررسی کامل سلامتی - Check up center

مرکز بررسی کامل سلامتی – Check up center

میز سلامت پارسیان

مرکز بررسی کامل سلامتی

متاسفانه علیرغم ابداع روش های نوین درمان طبی و جراحی ،بسیاری از بیماری ها در مراحل اولیه فاقد علامت هستندو یا علائم جزئی دارند و این امر باعث می شود که بیمار در این مراحل که زمانی طلایی(golden time) ، برای پیشگیری و درمان کامل بیماری می باشد به پزشک مراجعه ننمایند.در این راستا، مرکز تصویربرداری پارسیان آمادگی دارد خدمات چکاپ را جهت مراجعین گرامی ارائه نماید .