دستاوردهای نوین ام آر آی

Barium meal

 

آزمونی است که جهت بررسی معده و ابتدای روده ی کوچک انجام می گیرد.

علل رایج استفاده از این آزمون:

–   ناراحتی ناشی از سوء هاضمه یا رفلاکس اسید

–  زخم و یا انسداد احتمالی معده ای

– خون در مدفوع ( که ممکن است خونریزی از معده یا اثنی عشر باشد)

 

من برای این آزمون  چگونه آماده شوم؟

برای انجام این آزمون کافیست پوشش آستری معده نشان داده شود پس لازم است که معده خالی باشد. بنابراین شما باید ۶ ساعت قبل از انجام آزمون چیزی نخورید یا نیاشامید. همچنین ضروری است صبح روز آزمون آدامس نجوید  و سیگار نکشید چون این کار باعث افزایش ترشح بزاق می شود. این آزمون معمولاً ۳۰-۲۰ دقیقه طول می کشد. ممکن است از شما تقاضا شود که لباس های خود را در بیاورید و زیر شلواری و زیر پوش بپوشید ویا به شما گان (لباس مخصوص بیمار) داده می شود. بیماران خانم لطفاً قبل از انجام آزمون، حاملگی ویا احتمال آن را به رادیولوژی اطلاع دهند.

باریوم چیست؟

باریوم یک ماده گچ مانند است که درآب محلول(معلق) وبا اشعه ایکس قابل رویت می باشد.این ماده بی خطر بوده و باید آگاه بود که مصرف آن ممکن است باعث یبوست ملایم شود. نوشیدن آب و داشتن رژیم پر فیبر به مدت چند روز این عوارض(یبوست) را برطرف می کند.

 نحوه انجام کار:

 در روز آزمون از بیمار خواسته می شود که سوسپانسیون باریوم سولفات تهیه شده توسط کارشناس را ببلعد و بر اساس نظر کارشناس رادیولوژی چندین گرافی در پوزیشن های مختلف از بیمار گرفته می شود.