دستاوردهای نوین ام آر آی

Barium-swallow

آزمونی است که جهت بررسی مری  بخصوص در بیمارانی که هنگام بلع غذا دچار مشکل می شوند انجام می گیرد.

علل رایج استفاده از باریم سوالو چیست؟

از مشکلات شایع  مری  می توان به آشالازی  واریس مری  و توده های بدخیم  اشاره کرد.

من برای این آزمون چگونه آماده شوم؟

برای انجام این آزمون نیاز به آمادگی خاص یا ناشتائی نیست.

باریوم چیست؟

باریوم یک ماده گچ مانند است که درآب محلول(معلق) وبا اشعه ایکس قابل رویت می باشد. این ماده بی خطر بوده و باید آگاه بود که مصرف آن ممکن است باعث یبوست ملایم شود. نوشیدن آب و داشتن رژیم پر فیبر به مدت چند روز این عوارض(یبوست) را برطرف می کند.

نحوه انجام کار:

در روز آزمون از بیمار می خواهیم دهان خود را با داروی سولفات باریوم  پر کند. بعد از اینکه پوزیشن لازم به او داده شد  دارو را بلعیده  همزمان رادیوگرافی تهیه می شود.