گالری تصاویر

طرح مشاوره رایگان یائسگی و سلامت استخوان

 طرح مشاوره رایگان یائسگی  در چهارده سرای محله منطقه ۶ توسط پزشکان متخصص بنیاد بیماری های نادر ایران از ۲۲ آذر آغاز شد.

یائسگی

یائسگی

یا