اخبار، اخبار روابط عمومی

آخرین دور همی سال ۹۵ بنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین جمعه اسفندماه ۹۵ مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران با پرسنل خود در مرکز تصویربرداری پارسیان و بیمارستان فیروزگر، وابسته به این بنیاد، دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر ایران، دکتر علی داودیان در جمع همکاران خود با اشاره به اقدامات ملی و بین المللی در سالی که گذشت از همه همکاران تشکر و قدردانی کرد و گفت نتیجه این عمل به لطف همه همکارانی است که در روزهای سخت با او و مجموعه همراه بوده اند.

در پایان دیدار و دور همی، از کارمندان نمونه سال ۹۵ بنیاد بیماریهای نادر ایران تقدیر و به رسم یادبود هدایایی نفیسی اهداشد.

 

23