اخبار، اخبار روابط عمومی، تیتریک

روز طبیعت مبارک

در این کره خاکی همه موجوداتی که بهره ای از حیات دارند در گوشه ای از این طبیعت زیبا زندگی می کنند.
مفاهیم و اشکال متضاد چون سر ما،گرما ، خزان، باران همه از رازهای زیست طبیعی ما و تعادل جهان طبیعت هستند.
پس چه خوب است که ما هوای طبیعت را داشته باشیم چرا که به هم خوردن این چرخه زیبا،مضرات و ناهنجاری های آن بیش از همه متوجه زندگی و سلامت ما انسانها می شود.
روز طبیعت برهمه دوست داران این شکوه و عظمت خداوندی مبارک باد.