اخبار، تیتریک

سرافرازترین قله های جهان در انتظار پرچم بنیاد بیماری های نادر ایران

محمد رضا حاجیپور سفیر بنیاد بیماری های نادر ایران  این بار پرچم بنیاد را بر فراز قله لوتسه در کشور نپال در خواهد آورد.

حاجیپور ورزشکار رشته کوهنوردی که به تازگی پرچمدار بنیاد بیماری های نادر ایران شده است برای بار دوم این پرچم را بر فراز بلند ترین ترین قله های جهان به اهتزاز در می آورد. در اسفندماه ۹۵ او برای حمایت از بیماران نادر و خانواده های آنها  کوههای  کلیمانجارو در بام آفریقا را درنوردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر ایران این بار حاجیپور عازم کوههای لوتسه در کشور نپال شده است که رشته کوه هیمالیا و مرتفع ترین قله های جهان در آنجا قرار دارد.

لوتسه با ارتفاع ۸۵۱۶ متر چهارمین قله مرتفع جهان است که در مرز تبت (چین) و نپال قرار دارد. این قله از طریق گردنه جنوبی به اورست متصل است. جبهه پرشیب جنوبی این قله را تبدیل به یکی از سخت ترین قله های جهان برای صعود کرده است. این قله ۸۵۱۶ متر ارتفاع دارد.

حاجیپور در باره این اقدام بشردوستانه می گوید: بنیاد بیماری های نادر یک سازمان مردمی است برای کمک بیماران نادر؛ بنابرین وظیفه همه ما حمایت از این بیماران است چرا که بیش از هر چیز این بیماران به همدلی و همراهی ما نیاز دارند. من هم وظیفه خود دانستم که در کنار بنیاد برای این بیماران گامی بردارم اگر چه در مسیر صعب العبور ترین قله های جهان باشد.