اخبار

اجرای طرح سنجش تراکم استخوان در مرکز تصویربرداری پارسیان

مرکز تصویر برداری پزشکی پارسیان، وابسته به بنیاد بیماری های نادر ایران، بطرح سنجش تراکم استخوان را به مدت دو ماه و با ۵۰ درصد تخفیف انجام می دهند.

به گزارش «صبنا»، سیاری از افراد جامعه سعی می کنند تا با حفظ و رعایت رژیم غذایی سالم و مناسب از استخوان های خود مراقبت کنند این در حالی است که در کنار رعایت تغذیه مناسب برای سلامت استخوان ها لازم است تا هرچند وقت یکبار سنجش تراکم استخوان ها انجام شود.

مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان در حال اجرای طرحی برای سنجش تراکم استخوان ها است که به مدت دو ماه با ۵۰ درصد تخفیف در همه روزها هفته غیر از تعطیلات انجام می دهد.

این طرح با شعار«با استخوان های خود مهربان باشیم» بمنظور آگاه سازی افراد جامعه نسبت به اهمیت سلامت استخوان هایشان انجام می شود.

برای طلاع بیشتر از اجرای این طرح می توانید با شماره ۶۴۰۴۵ تماس گیرید.