نوشته‌ها در « دستاوردهای نوین ام آر آی » اشتراک

Fistulography

آزمون فیستولوگرافی آزمونی است جهت بررسی مجاری غیر طبیعی که معمولا در نواحی رکتوم و مثانه اتفاق می افتد …

ترانزیت-Small Bowel Tranzit

این آزمون به منظور بررسی روده کوچک انجام می گیرد. علل رایج استفاده از این آزمون چیست؟ اختلال در …

Barium meal

  آزمونی است که جهت بررسی معده و ابتدای روده ی کوچک انجام می گیرد. علل رایج استفاده از …

Barium-swallow

آزمونی است که جهت بررسی مری  بخصوص در بیمارانی که هنگام بلع غذا دچار مشکل می شوند انجام می …

Barium Enema

  این آزمون به منظور بررسی روده بزرگ انجام می شود. علل رایج استفاده از باریم انما چیست؟ –      …

VCUG

این آزمون مطالعه رادیولوژیک مثانه و مجرای ادراری پس از پرشدن مثانه با ماده حاجب یددار و تخلیه ماده …

UGI

  این آزمون به منظور بررسی ثلث تحتانی مری، معده و اثنی عشر انجام می شود.   علل رایج …

ترانزیت تایم کولون-TTC

  آزمونی است که  به منظور بررسی میزان حرکات دودی روده بزرگ انجام می شود.   علل رایج استفاده …

RUG

  این آزمون به منظور بررسی مجرای دستگاه تناسلی انجام می گردد. علل رایج استفاده از این ازمون چیست؟ …

IVP چیست؟

يك آزمون راديولوژي از كليه­ ها، مجاري ادراری و مثانه است كه از مواد كنتراست يونی تزريق شونده داخل …

Page 1 of 212