نوشته‌ها در « الکترودیاگنوسیس – Electrodiagnosis » اشتراک

الکترودیاگنوزیس مرکز تصویربرداری پارسیان

الکترودیاگنوسیس – Electrodiagnosis

الکترودیاگنوزیس الکترومیوگرافی یا ماهیچه‌نگاری برقی(Electromyographyیا (EMG) تکنیکی است برای محاسبه و ضبط حالات عضلات بدن در مواقع انقباض و …