نوشته‌ها در « سنجش تراکم استخوان – Bone Densitometry » اشتراک

سنجش تراکم استخوان – Bone Densitometry

تراکم‌سنجی استخوان برای  اندازه‌گیری محتویات معدنی استخوان استفاده می‌شود و این اندازه‌گیری، کاهش توده استخوانی را به خوبی نشان …