نوشته‌ها در « سی تی اسکن – CT Scan » اشتراک

سی تی اسکن پارسیان

سی تی اسکن – CT Scan

سی‌تی‌اسکن برای انجام سی‌تی اسکن از اشعه ایکس استفاده می‌شود. در این روش باریکه نازکی از اشعه ایکس (مانند باریکه اشعه …