نوشته‌ها در « رادیولوژی » اشتراک

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

سوالات رادیولوژی

آیا در زمان انجام رادیوگرافی می توانم از محافظ تیروئید استفاده کنم؟ نکته مهم آنکه در انجام بسیاری از …